ECTS Kredilerinin Belirlenmesi


Herhangi bir programda yer alan her bir ders için verilen AKTS kredileri, gerçek öğrenci iş yüküne göre hesaplanmıştır. Bu işlem aşağıdaki basamakları içerir:

  -Programdaki her bir ders için amaçlar ve öğrenme çıktıları belirlenir.

  -Yarıyıl (sömester) temeline dayalı olarak bu çıktılara ulaşmak için yapılacak eğitim faaliyetleri belirlenir.

 -Bu faaliyetleri tamamlamak için gerekli olan sınıf içinde ve sınıf dışında harcanan zaman aşağıdaki gibi belirlenir

    (1) Dersin yöneticisine sorulur (öğretim üyesi/öğretim görevlisi/okutman).

    (2) Dersin tamamlanmasından sonra başarılı öğrencilerle öğrenci anketi yapılır.

    (3) Daha güvenilir bir sonuca ulaşmak için sıra dışılar çıkarılarak ortalama değer alınır.

Sınav zamanı da dâhil 16 haftalık ve 750 saatlik bir yarıyıldaki gerçek iş yükünü belirlemek için programdaki her bir derse ait gerekli zaman toplanır

-AKTS kredisini hesaplamak için her bir ders için toplam zaman orantılı olarak dağıtılır

-Her bir AKTS kredisine 30 saat iş yükü verilir.

-AKTS kredisi, sömester için 30, eğitim yılı için 60'dır.

 -Öğrenciler, program müfredatında belirtilen listeden zorunlu derslerden başlayarak yaklaşık 30 AKTS'lik derse kayıt olurlar.