Genel Tanıtım

Ülkemizin en genç üniversitelerinden biri olan Bayburt Üniversitesi, 5765 sayılı kanunla 31 Mayıs 2008 tarihinde kurulmuş olup görevi; yalnızca öğrencilerini bilgi üreten, paylaşan, toplumun yararına sunan sorumlu bir yaşama birer önder olarak hazırlamak değil aynı zamanda kaliteli eğitim, araştırma ve hizmet programları yoluyla bölge ve ülke insanının sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarını geliştirmektir.
Bayburt Üniversitesi; eğitimde, araştırmada ve hizmette dünyaca tanınmış toplum üniversitelerinden biri olmayı, öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel gelişimi için ender fırsatlar sağlamayı, bölge ve ülke insanının hayat kalitesini geliştirme sorumluluğunda birleşmiş bir akademik topluluğu ve öğrenci merkezli araştırmanın adresi olmayı hedeflemiştir. 
Üniversitemiz kadrosunda 23 Profesör, 91 Doçent, 168 Doktor Öğretim Üyesi, 146 Öğretim Görevlisi ve 78 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 506 Akademik Personel yer almaktadır. Ayrıca idari işlemlerin zamanında ve akıcı şekilde sürdürülebilmesi için 496 idari personel görev yapmaktadır.

Misyonumuz 
Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, eğitim birimlerinin ihtiyaç duyduğu idari hizmetleri, Üniversitemizin diğer birimleri ile iş birliği içerisinde tam ve zamanında vermek, planlanan eğitim öğretim sürecinin öngörüldüğü şekilde yürütülmesine katkı sağlamak; öğrencilere ve öğretim elemanlarına bilgi ve belge hizmeti sunmak.
Vizyonumuz
Yenilikçi ve kaliteli eğitim anlayışıyla, topluma ve bilime katkı sağlayan, sosyo-ekonomik anlamda bölgenin gelişimine yol gösteren, ulusal ve uluslararası ölçekte tercih edilen bir üniversite olmak.