Misyon ve Vizyon

Bayburt Üniversitesinin Misyonu
Bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; araştırmacı, katılımcı, yerel ve evrensel değerleri benimseyen yetkin bireyler yetiştirmek, topluma ve bilim dünyasına değer katacak çalışmalar yapmak.
Bayburt Üniversitesinin Vizyonu
Yenilikçi ve kaliteli eğitim anlayışıyla, topluma ve bilime katkı sağlayan, sosyo-ekonomik anlamda bölgenin gelişimine yol gösteren, ulusal ve uluslararası ölçekte tercih edilen bir üniversite olmak.