Dünden Bugüne Bayburt Üniversitesi

Ülkemizin en genç Üniversitelerinden biri olan Bayburt Üniversitesi, 31 Mayıs 2008 tarihinde kurulmuş olup görevi yalnızca öğrencilerini bilgi üreten, paylaşan, toplumun yararına sunan sorumlu bir yaşama birer önder olarak hazırlamak değil aynı zamanda kaliteli eğitim araştırma ve hizmet programları yoluyla bölge ve ülke insanının sosyal, kültürel ve ekonomik kazanımlarını geliştirmektir.

Bayburt Üniversitesi eğitimde araştırmada ve hizmette dünyaca tanınmış üniversitelerden biri olmayı öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel gelişimi için ender fırsatlar sağlamayı, bölge ve silke insanının hayat kalitesini geliştirmek sorumluluğunda birleşmiş bir akademik topluluğu ve öğrenci merkezli araştırmanın adresi olmayı hedeflemiştir.

Üniversitemiz kadrosunda 23 Profesör, 91 Doçent, 168 Doktor Öğretim Üyesi, 146 Öğretim Görevlisi ve 78 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 506 Akademik Personel yer almaktadır. Ayrıca idari işlemlerin zamanında ve akıcı şekilde sürdürülebilmesi için 496 idari personel görev yapmaktadır.