GERİ DÖN

Lisans Programları


Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi ve Spor Bölümü - - Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiProgram Tanımları

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre. Bakanlar Kurulu'nca 06/06/2013 tarihinde kurulmuş.Bayburt Üniversitesi merkez yerleşke içerisinde 2013 yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/12/2016 tarihli kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun'nun 2880 Sayılı Kanun' la değişik 7/d-2 maddcsi uyarınca Spor Yöneticiliği Bölümü. Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü ve yine Yükseköğretim KuruIu Başkanlığının 19.07.20|7 tarihli kurul toplantısında da 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun' la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca da Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü açılmıştır.

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan (toplam 240 AKTS) mezunlar “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” alanında "Lisans derecesi" alırlar.

Lisans

Lisans

Yüksek Öğretim sınav puanı ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Lise veya dengi bir okuldan mezun olan öğrenciler YKS sonuçları belli olduktan sonra Yüksek Öğretim Kurumu Sınavı kılavuzunda belirlenen şartlar çerçevesinde başvuruda bulunabilirler. Sınav tarihleri üniversite tarafından tespit edilir. Yerleştirme sınavları Fakülte bünyesinde yer alan dört bölümün programlarının özelliğine göre yapılır. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiler içeren kılavuzlar Fakülte tarafından hazırlanarak başvuru esnasında adaylara verilir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

Beden eğitimi ve spor eğitimi Bölümü programı spor bilimleri alanında bir müfredat uygularken, öğrencilerinin iyi birer öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Bölümün eğitim programı öğretmenlik mesleği ve genel kültürle ilgili zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Öğrenciler mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanmaları amacıyla milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda iki yarıyıl Staj eğitimi alarak programı tamamlamaktadırlar

Mezunlar ilgili spor branşlarının federasyonlarında, kulüplerinde, özel ilköğrenim, orta öğrenim ve üniversitelerin bünyesinde öğretmen, eğitici olarak çalışmaktadırlar.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi

Beden eğitimi ve spor eğitimi Bölümü öğretim elemanı sayısı toplam 12 ’dir. Bölümün, eğitim programlarında ve bilimsel çalışmalarında kullanılan Anatomi ve İlk Yardım Laboratuvarı , Bilgisayar Laboratuvarı, Sağlıklı Yaşam Merkezi ve eğitim derslikleri gibi imkanları mevcuttur. Bunlara ek olarak yerleşke içerisinde yer alan kapalı yüzme havuzuspor salonları, futbol sahaları, tenis kortları, olimpik atletizm sahası ve kapalı atletizm ve artistik jimnastik salonları okulun eğitim programlarının yürütülmesinde kullanılmaktadır.


Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Müfredatı

Program Çıktıları

1 Bireylerin kapasitelerini tespit edebilme ve bu doğrultuda uygun spor branşlarına yönlendirebilme
2 Uygun strateji ve yöntemlerden yararlanarak branşa yönelik davranışları kazandırabilme
3 Eğitim sistemi ve beden eğitimi ve spor alanındaki temel ilke ve kavramları, amaçları ve sorunları değerlendirir.
4 Beden eğitimi ve spor alanına ve öğretmenlik mesleği alanına ilişkin güncel ve bilimsel bilgileri, etik değerler doğrultusunda analiz eder.
5 Öğrencilerin bedensel, zihinsel, toplumsal ve sportif gelişimleri doğrultusunda bireysel farklılıkları gözetir.
6 Bireysel ve takım sporlarına ilişkin antrenman planlaması, programlaması ve periyotlaması yapar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-101 Türkçe Beden Eğıtımı ve Sporun Temellerı Zorunlu 2 - - 2
AE-103 Türkçe İnsan Anatomısı ve Kınesıyolojı Zorunlu 3 - - 3
AE-105 Türkçe Hareket Eğıtımı Zorunlu 2 2 - 3
GK-101 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı 1 Zorunlu 2 - - 3
GK-103 Türkçe Yabancı Dıl 1 Zorunlu 2 - - 3
GK-105 Türkçe Türk Dılı 1 Zorunlu 3 - - 5
GK-107 Türkçe Bılışım Teknolojılerı Zorunlu 3 - - 5
MB-101 Türkçe Eğıtıme Gırış Zorunlu 2 - - 3
MB-103 Türkçe Eğıtım Sosyolojısı Zorunlu 2 - - 3
Toplam 21 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-102 Türkçe Sağlık Bılgısı ve İlk Yardım Zorunlu 2 - - 2
AE-104 Türkçe Cımnastık Zorunlu 1 2 - 4
AE-106 Türkçe Atletızm Zorunlu 1 2 - 4
AE-108 Türkçe Takım Sporları 1 Seçmeli 1 2 - 3
GK-102 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı 2 Zorunlu 2 - - 3
GK-104 Türkçe Yabancı Dıl 2 Zorunlu 2 - - 3
GK-106 Türkçe Türk Dılı 2 Zorunlu 3 - - 5
MB-102 Türkçe Eğıtım Psıkolojısı Zorunlu 2 - - 3
MB-104 Türkçe Eğıtım Felsefesı Zorunlu 2 - - 3
Toplam 16 6 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-201 Türkçe Beden Eğıtımı-Spor Öğrenme ve Öğretım Yaklaşımları Zorunlu 2 - - 3
AE-203 Türkçe Motor Gelışım Zorunlu 3 - - 3
AE-205 Türkçe Takım Sporları 2 Seçmeli 1 2 - 4
AE-SDG1 Türkçe Seçmelı 1 Seçmeli 2 - - 4
GK-201 Türkçe Topluma Hızmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 - 3
GK-SDG1 Türkçe Seçmelı 1 Seçmeli 2 - - 3
MB-201 Türkçe Öğretım Teknolojılerı Zorunlu 2 - - 3
MB-203 Türkçe Öğretım İlke ve Yöntemlerı Zorunlu 2 - - 3
MB-SDG1 Türkçe Seçmelı 1 Seçmeli 2 - - 4
Toplam 17 4 0 30
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-202 Türkçe Beden Eğıtımı ve Spor Öğretım Programları Zorunlu 2 - - 3
AE-204 Türkçe Egzersız Fızyolojısı Zorunlu 3 - - 5
AE-206 Türkçe Rıtım Eğıtımı ve Dans Zorunlu 1 2 - 5
AE-SDG2 Türkçe Seçmelı 2 Seçmeli 2 - - 4
GK-SDG2 Türkçe Seçmelı 2 Seçmeli 2 - - 3
MB-202 Türkçe Türk Eğıtım Tarıhı Zorunlu 2 - - 3
MB-204 Türkçe Eğıtımde Araştırma Yöntemlerı Zorunlu 2 - - 3
MB-SDG2 Türkçe Seçmelı 2 Seçmeli 2 - - 4
Toplam 16 2 0 30
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-301 Türkçe Antrenman Bılgısı Zorunlu 2 - - 3
AE-303 Türkçe Beden Eğıtımı ve Spor Öğretımı Zorunlu 2 2 - 4
AE-305 Türkçe Takım Sporları 3 Seçmeli 1 2 - 3
AE-307 Türkçe Yüzme Zorunlu 1 2 - 3
AE-SDG3 Türkçe Seçmelı 3 Seçmeli 2 - - 4
GK-SDG3 Türkçe Seçmelı 3 Seçmeli 2 - - 3
MB-301 Türkçe Sınıf Yönetımı Zorunlu 2 - - 3
MB-303 Türkçe Eğıtımde Ahlâk ve Etık Zorunlu 2 - - 3
MB-SDG3 Türkçe Seçmelı 3 Seçmeli 2 - - 4
Toplam 16 6 0 30
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-302 Türkçe Becerı Öğrenımı Zorunlu 3 - - 3
AE-304 Türkçe Fızıksel Uygunluk Zorunlu 3 - - 3
AE-306 Türkçe Doğa Sporları Zorunlu 1 2 - 3
AE-308 Türkçe Raket Sporu Zorunlu 1 2 - 4
AE-SDG4 Türkçe Seçmelı 4 Seçmeli 2 - - 4
GK-SDG4 Türkçe Seçmelı 4 Seçmeli 2 - - 3
MB-302 Türkçe Eğıtımde Ölçme ve Değerlendırme Zorunlu 2 - - 3
MB-304 Türkçe Türk Eğıtım Sıstemı ve Okul Yönetımı Zorunlu 2 - - 3
MB-SDG4 Türkçe Seçmelı 4 Seçmeli 2 - - 4
Toplam 18 4 0 30
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-401 Türkçe Halk Oyunları Zorunlu 1 2 - 3
AE-403 Türkçe Egzersız ve Beslenme Zorunlu 2 - - 3
AE-405 Türkçe Eğıtsel Oyunlar Zorunlu 1 2 - 3
AE-SDG5 Türkçe Seçmelı 5 Seçmeli 2 - - 4
MB-401 Türkçe Öğretmenlık Uygulaması 1 Zorunlu 2 6 - 10
MB-403 Türkçe Özel Eğıtım ve Kaynaştırma Zorunlu 2 - - 3
MB-SDG5 Türkçe Seçmelı 5 Seçmeli 2 - - 4
Toplam 12 10 0 30
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-402 Türkçe Beden Eğıtımı ve Sporda Organızasyon ve Yönetım Zorunlu 2 - - 3
AE-404 Türkçe Sağlıklı Yaşam ıçın Egzersız Programlama Zorunlu 2 - - 3
AE-406 Türkçe Uyarlanmış Beden Eğıtımı ve Spor Zorunlu 1 2 - 3
AE-SDG6 Türkçe Seçmelı 6 Seçmeli 2 - - 4
MB-402 Türkçe Öğretmenlık Uygulaması 2 Zorunlu 2 6 - 10
MB-404 Türkçe Okullarda Rehberlık Zorunlu 2 - - 3
MB-SDG6 Türkçe Seçmelı 6 Seçmeli 2 - - 4
Toplam 13 8 0 30
AE-108 - Takım Sporları 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-108.2 Türkçe Futbol Seçmeli 1 2 - 5
AE-205 - Takım Sporları 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-205.1 Türkçe Basketbol Seçmeli 1 2 - 4
AE-SDG1 - Seçmeli 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-SDG.10 Türkçe Serbest Zaman Eğıtımı Seçmeli 2 - - 4
GK-SDG1 - Seçmeli 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GK-SDG.8 Türkçe İnsan İlışkılerı ve İletışım Seçmeli 2 - - 3
MB-SDG1 - Seçmeli 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MB-SDG.2 Türkçe Çocuk Psıkolojısı Seçmeli 2 - - 4
AE-SDG2 - Seçmeli 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-SDG.7 Türkçe Egzersız Psıkolojısı Seçmeli 2 - - 4
GK-SDG2 - Seçmeli 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GK-SDG.2 Türkçe Beslenme ve Sağlık Seçmeli 2 - - 3
MB-SDG2 - Seçmeli 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MB-SDG.14 Türkçe Karakter ve Değer Eğıtımı Seçmeli 2 - - 4
AE-305 - Takım Sporları 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-305.3 Türkçe Hentbol Seçmeli 1 2 - 3
AE-305.4 Türkçe Voleybol Seçmeli 1 2 - 3
AE-SDG3 - Seçmeli 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-SDG.5 Türkçe Beden Eğıtımı ve Spor Tarıhı Seçmeli 2 - - 4
GK-SDG3 - Seçmeli 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GK-SDG.4 Türkçe Bılım ve Araştırma Etığı Seçmeli 2 - - 3
MB-SDG3 - Seçmeli 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MB-SDG.20 Türkçe Öğretımı Bıreyselleştırme ve Uyarlama Seçmeli 2 - - 4
AE-SDG4 - Seçmeli 4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-SDG.1 Türkçe Beden Eğıtımı ve Öğretım Modellerı Seçmeli 2 - - 4
GK-SDG4 - Seçmeli 4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GK-SDG.1 Türkçe Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele Seçmeli 2 - - 3
MB-SDG4 - Seçmeli 4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MB-SDG.20 Türkçe Öğretımı Bıreyselleştırme ve Uyarlama Seçmeli 2 - - 4
MB-SDG.9 Türkçe Eğıtımde Program Gelıştırme Seçmeli 2 - - 4
AE-SDG5 - Seçmeli 5
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-SDG.3 Türkçe Beden Eğıtımı Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 4
MB-SDG5 - Seçmeli 5
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MB-SDG.21 Türkçe Sürdürülebılır Kalkınma ve Eğıtımı Seçmeli 2 - - 4
AE-SDG6 - Seçmeli 6
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-SDG.13 Türkçe Boks Seçmeli 2 - - 4
AE-SDG.14 Türkçe Yüzme Seçmeli 2 - - 4
MB-SDG6 - Seçmeli 6
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MB-SDG.8 Türkçe Eğıtımde Program Dışı Etkınlıkler Seçmeli 2 - - 4

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2023

Program Çıktıları

1 Bireylerin kapasitelerini tespit edebilme ve bu doğrultuda uygun spor branşlarına yönlendirebilme
2 Uygun strateji ve yöntemlerden yararlanarak branşa yönelik davranışları kazandırabilme
3 Eğitim sistemi ve beden eğitimi ve spor alanındaki temel ilke ve kavramları, amaçları ve sorunları değerlendirir.
4 Beden eğitimi ve spor alanına ve öğretmenlik mesleği alanına ilişkin güncel ve bilimsel bilgileri, etik değerler doğrultusunda analiz eder.
5 Öğrencilerin bedensel, zihinsel, toplumsal ve sportif gelişimleri doğrultusunda bireysel farklılıkları gözetir.
6 Bireysel ve takım sporlarına ilişkin antrenman planlaması, programlaması ve periyotlaması yapar.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 

1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-101B Türkçe Beden Eğıtımı ve Sporun Temellerı Zorunlu 2 - - 2
AE-103B Türkçe İnsan Anatomısı ve Kınesıyolojı Zorunlu 3 - - 3
AE-105B Türkçe Hareket Eğıtımı Zorunlu 2 2 - 3
GK-101B Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı 1 Zorunlu 2 - - 3
GK-103B Türkçe Yabancı Dıl 1 Zorunlu 2 - - 3
GK-105B Türkçe Türk Dılı 1 Zorunlu 3 - - 5
GK-107B Türkçe Bılışım Teknolojılerı Zorunlu 3 - - 4
MB-101B Türkçe Eğıtıme Gırış Zorunlu 3 - - 4
MB-103B Türkçe Eğıtıme Sosyolojısı Zorunlu 2 - - 3
Toplam 22 2 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-102B Türkçe Sağlık Bılgısı ve İlk Yardım Zorunlu 2 - - 2
AE-104B Türkçe Jımnastık Zorunlu 1 2 - 4
AE-106B Türkçe Atletızm Zorunlu 1 2 - 3
AE-108B Türkçe Takım Sporları 1 Seçmeli 1 2 - 3
BES102 Türkçe Dıjıtal Okuryazarlık Zorunlu 2 - - 3
GK-102B Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı 2 Zorunlu 2 - - 3
GK-104B Türkçe Yabancı Dıl 2 Zorunlu 2 - - 3
GK-106B Türkçe Türk Dılı 2 Zorunlu 3 - - 5
MB-102B Türkçe Eğıtım Psıkolojısı Zorunlu 3 - - 4
MB-104B Türkçe Eğıtım Felsefesı Zorunlu 2 - - 2
Toplam 19 6 0 32
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-201B Türkçe Beden Eğıtımı -Spor Öğrenme ve Öğretım Yaklaşımları Zorunlu 2 - - 3
AE-203B Türkçe Motor Gelışım Zorunlu 3 - - 3
AE-205B Türkçe Takım Sporları 2 Seçmeli 1 2 - -
AE-SDG1B Türkçe Seçmelı 1 Seçmeli 2 - - -
GK-201B Türkçe Topluma Hızmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 - 2
GK-SDG1B Türkçe Seçmelı 1 Seçmeli 2 - - -
MB-201B Türkçe Öğretım Teknolojılerı Zorunlu 2 - - 3
MB-203B Türkçe Öğretım İlke ve Yöntemlerı Zorunlu 3 - - 4
MB-SDG1B Türkçe Seçmelı 1 Seçmeli 2 - - -
Toplam 18 4 0 15
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-202B Türkçe Beden Eğıtımı ve Spor Öğretım Programları Zorunlu 2 - - 3
AE-204B Türkçe Egzersız Fızyolojısı Zorunlu 3 - - 5
AE-206B Türkçe Rıtım Eğıtımı ve Dans Zorunlu 1 2 - 5
AE-SDG2B Türkçe Seçmelı 2 Seçmeli 2 - - -
GK-SDG2B Türkçe Seçmelı 2 Seçmeli 2 - - -
MB-202B Türkçe Türk Eğıtım Tarıhı Zorunlu 2 - - 3
MB-204B Türkçe Eğıtımde Araştırma Yöntemlerı Zorunlu 2 - - 3
MB-SDG2B Türkçe Seçmelı 2 Seçmeli 2 - - -
Toplam 16 2 0 19
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-301B Türkçe Antrenman Bılgısı Zorunlu 2 - - 3
AE-303B Türkçe Özel Öğretım Yönemlerı Zorunlu 3 - - 4
AE-305B Türkçe Takım Sporları 3 Seçmeli 1 2 - -
AE-307B Türkçe Yüzme Zorunlu 1 2 - 3
AE-SDG3B Türkçe Seçmelı 3 Seçmeli 2 - - -
GK-SDG3B Türkçe Seçmelı 3 Seçmeli 2 - - -
MB-301B Türkçe Sınıf Yönetımı Zorunlu 2 - - 3
MB-303B Türkçe Eğıtımde Ahlak ve Etık Zorunlu 2 - - 3
MB-SDG3B Türkçe Seçmelı 3 Seçmeli 2 - - -
Toplam 17 4 0 16
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-302B Türkçe Becerı Öğrenımı Zorunlu 3 - - 3
AE-304B Türkçe Fızıksel Uygunluk Zorunlu 3 - - 3
AE-306B Türkçe Doğa Sporları Zorunlu 1 2 - 3
AE-308B Türkçe Raket Sporu Zorunlu 1 2 - 3
AE-SDG4B Türkçe Seçmelı 4 Seçmeli 2 - - -
GK-SDG4B Türkçe Seçmelı 4 Seçmeli 2 - - -
MB-302B Türkçe Eğıtımde Ölçme ve Değerlendırme Zorunlu 3 - - 4
MB-304B Türkçe Türk Eğıtım Sıstemı ve Okul Yönetımı Zorunlu 2 - - 3
MB-SDG4B Türkçe Seçmelı 4 Seçmeli 2 - - -
Toplam 19 4 0 19
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-401B Türkçe Halk Oyunları Zorunlu 1 2 - 4
AE-403B Türkçe Egzersız ve Beslenme Zorunlu 2 - - 4
AE-405B Türkçe Eğıtsel Oyunlar Zorunlu 1 2 - 5
AE-407B Türkçe Beden Eğıtımı ve Spor Öğretımı Zorunlu 3 - - 5
AE-SDG5B Türkçe Seçmelı 5 Seçmeli 2 - - -
MB-403B Türkçe Rehberlık ve Özel Eğıtım Zorunlu 3 - - 4
MB-SDG5B Türkçe Seçmelı 5 Seçmeli 2 - - -
Toplam 14 4 0 22
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-402B Türkçe Beden Eğıtımı ve Sporda Organızasyon ve Yönetım Zorunlu 2 - - 3
AE-404B Türkçe Sağlıklı Yaşam İçın Egzersız Programlama Zorunlu 2 - - 3
AE-406B Türkçe Uyarlanmış Beden Eğıtımı ve Spor Zorunlu 1 2 - 3
AE-SDG6B Türkçe Seçmelı 6 Seçmeli 2 - - -
MB-402B Türkçe Öğretmenlık Uygulaması Zorunlu 1 8 - 10
MB-404B Türkçe Okullarda Rehberlık Zorunlu 2 - - 3
MB-SDG6B Türkçe Seçmelı 6 Seçmeli 2 - - -
Toplam 12 10 0 22
AE-108B - Takım Sporları 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-108B.2 Türkçe Futbol Seçmeli 1 2 - 5
AE-205B - Takım Sporları 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-205B.1 Türkçe Basketbol Seçmeli 1 2 - 4
AE-SDG1B - Seçmeli 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-SDG1B.2 Türkçe Serbest Zaman Eğıtımı Seçmeli 2 - - 4
GK-SDG1B - Seçmeli 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GK-SDG1B.17 Türkçe İnsan İlışkılerı ve İletışım Seçmeli 2 - - 3
MB-SDG1B - Seçmeli 1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MB-SDG1B.12 Türkçe Çocuk Psıkolojısı Seçmeli 2 - - 4
AE-SDG2B - Seçmeli 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-SDG1B.12 Türkçe Egzersız Psıkolojısı Seçmeli 2 - - 4
GK-SDG2B - Seçmeli 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GK-SDG1B.11 Türkçe Beslenme ve Sağlık Seçmeli 2 - - 3
MB-SDG2B - Seçmeli 2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MB-SDG1B.6 Türkçe Karakter ve Değer Eğıtımı Seçmeli 2 - - 4
AE-305B - Takım Sporları 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-305B.3 Türkçe Hentbol Seçmeli 1 2 - 3
AE-305B.4 Türkçe Voleybol Seçmeli 1 2 - 3
AE-SDG3B - Seçmeli 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-SDG1B.10 Türkçe Beden Eğıtımı ve Spor Tarıhı Seçmeli 2 - - 4
GK-SDG3B - Seçmeli 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GK-SDG1B.13 Türkçe Bılım ve Araştırma Etığı Seçmeli 2 - - 3
MB-SDG3B - Seçmeli 3
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MB-SDG1B.13 Türkçe Öğretımı Bıreyselleştırme ve Uyarlama Seçmeli 2 - - 4
AE-SDG4B - Seçmeli 4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-SDG1B.1 Türkçe Beden Eğıtımı ve Öğretım Modellerı Seçmeli 2 - - 4
GK-SDG4B - Seçmeli 4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
GK-SDG1B.1 Türkçe Bağımlılık ve Bağımlıkla Mücadele Seçmeli 2 - - 3
MB-SDG4B - Seçmeli 4
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MB-SDG1B.22 Türkçe Eğıtımde Program Gelıştırme Seçmeli 2 - - 4
AE-SDG5B - Seçmeli 5
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-SDG1B.8 Türkçe Beden Eğıtımı Sosyolojısı Seçmeli 2 - - 4
MB-SDG5B - Seçmeli 5
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MB-SDG1B.14 Türkçe Sürdürülebılır Kalkınma ve Eğıtımı Seçmeli 2 - - 4
AE-SDG6B - Seçmeli 6
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
AE-SDG1B.5 Türkçe Boks Seçmeli 2 - - 4
AE-SDG1B.6 Türkçe Yüzme Seçmeli 2 - - 4
MB-SDG6B - Seçmeli 6
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
MB-SDG1B.21 Türkçe Eğıtımde Program Dışı Etkınlıkler Seçmeli 2 - - 4