GERİ DÖN

Lisans Programları


Spor Bilimleri Fakültesi - Rekreasyon Bölümü - - RekreasyonProgram Tanımları

2021 yılında eğitim-öğretime başlayan Rekreasyon Bölümü 6 akademik personel bulunmaktadır. Rekreasyon bölümüne her yıl yapılan özel yetenek sınavlarıyla 60 öğrenci kabul edilmekte ve 4 yıl eğitim verilmektedir.

Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Rekreasyon alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

LİSANS

Rekreasyon Bölümüne başvurabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavı geçmek ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek ve Spor Özgeçmiş Sınavına katılması gerekir. Belirlenen kontenjanlar içerisine yer alabilen öğrenciler Rekreasyon Bölümünde okumaya hak kazanır.

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur.

Türk ve yabancı öğrenciler için üniversite genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Ülkemizde gelişmekte rekreasyon alanında boş zaman ve rekreasyon planlama, organizasyon, eğitim ve yönetimi uzmanı veya diğer taraftan terapatik rekreasyon liderliği yapabilecek uzman bireyler yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak üzere yönetim, liderlik, planlama, sosyoloji,davranış ve eğitim gibi bir çok bilim dalının temel ve ileri düzey teorisi ile öğrencilerin boş zaman ve rekreasyon bilimleri alanlarına özgü teknik ve pratik beceri kazanmasına yönelik müfredattan faydalanılması planlanmaktadır. Bu program kapsamında eğitimsel, mesleki ve etik açıdan sağlam, akademik açıdan donanımlı birinci sınıf rekreasyon bilimcileri üretmek üzere hazırlanacak eğitim ve öğretim materyallerinden faydalanılmaktadır.

Rekreasyon Bölümü mezunları devlete ve özel sektöre bağlı eğitim kurumları, sanayi kuruluşları, yerel yönetimler, özel gereksinimli bireylerin eğitimini sağlayan kurumlar, turizm, gençlik merkezleri, üniversiteler gibi kurumların yanı sıra ait açık ve kapalı rekreasyon alanlarında, özel spor kulüpleri ve spor merkezlerinde fiziksel aktivite uzmanı ve rekreasyon lideri olarak çalışabilirler.

Spor Bilimleri ve Rekreasyon alanları ile ilgili tüm yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Öğrenciler müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli derslerden zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarılı notlar ile geçmeli ve Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilen en az genel not ortalaması şartını sağladıkları taktirde mezun olma hakkı kazanırlar.

Tam Zamanlı

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü. İletişim Bilgileri: 0545 877 9210

Mezunlarımız gençlik merkezleri, turizm sektörü, özel spor merkezleri, yerel yönetimler, sağlık merkezleri, rehabilitasyon ve özel eğitim merkezleri, sanayi kuruluşları gibi çeşitli kurumlarda istihdam olanaklarına sahiptir.


Program Çıktıları

1 Rekreasyon ve ilişkili olduğu disiplinlerde yer alan kavram, kuram, ilke ve olgulara ilişkin sistemli bilgi sahibidir.
2 Rekreasyon alanına özgü sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
3 Rekreasyon kurum/kuruluş, örgüt ve etkinliklerinde etkin olarak çalışarak sorumluluk alır.
4 Alanıyla ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyerek gelişmesini sağlar.
5 Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
6 Toplumu, sporcuları ve çalışma arkadaşlarını kapsayacak şekilde sağlık, çevre koruma, risk yönetimi ve iş güvenliği konularında bilgili ve bilinçli bir uygulayıcıdır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REK101 Türkçe Türk Dılı I Zorunlu 2 - - 2
REK103 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı I Zorunlu 2 - - 2
REK105 Türkçe Yabancı Dıl I Zorunlu 2 - - 2
REK107 Türkçe Rekreasyon ve Spor Bılımlerıne Gırış Zorunlu 5 - - 5
REK109 Türkçe Rekreasyon Eğıtımı Zorunlu 4 - - 4
REK111 Türkçe Rıtım Eğıtımı ve Dans Zorunlu 3 2 - 4
REK113 Türkçe Cımnastık Zorunlu 3 2 - 4
REK115 Türkçe İnsan Anatomısı ve Kınesıyolojı Zorunlu 4 - - 4
REK117 Türkçe Dıjıtal Okuryazarlık Zorunlu 2 - - 3
Toplam 27 4 0 30
2. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REK102 Türkçe Türk Dılı II Zorunlu 2 - - 2
REK104 Türkçe Atatürk İlkelerı ve İnkılap Tarıhı II Zorunlu 2 - - 2
REK106 Türkçe Yabancı Dıl II Zorunlu 2 - - 2
REK108 Türkçe Bılgı Teknolojılerı ve Kodlama Zorunlu 3 - - 5
REK110 Türkçe Yüzme Zorunlu 2 2 - 5
REK112 Türkçe Sağlık Bılgısı ve İlkyardım Zorunlu 2 2 - 4
REK114 Türkçe Atletızm Zorunlu 2 2 - 5
REK116 Türkçe Egzersız Fızyolojısı Zorunlu 3 - - 5
Toplam 18 6 0 30
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
BYFM201 Türkçe Eğıtıme Gırış Zorunlu 3 - - -
REK201 Türkçe Egzersız ve Beslenme Zorunlu 3 - - 4
REK203 Türkçe Herkes İçın Spor Zorunlu 2 - - 3
REK205 Türkçe Anımasyon Zorunlu 2 2 - 3
REK207 Türkçe Rekreasyonda İletışım ve Halkla İlışkıler Zorunlu 2 - - 3
REK209 Türkçe Egzersız ve Spor Psıkolojısı Zorunlu 3 - - 4
REKBS Türkçe Bıreysel Sporlar Seçmeli 2 2 - -
REKSY215 Türkçe Seçmelı Yabancı Dıl I Seçmeli 3 - - -
REKTS Türkçe Takım Sporları I Seçmeli 2 2 - -
Toplam 22 6 0 17
4. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
BYFM202 Türkçe Eğıtım Psıkolojısı Zorunlu 3 - - -
REK202 Türkçe Antrenman Bılgısı Zorunlu 3 - - 3
REK204 Türkçe Rekreasyonda Etkınlık Uygulamaları Zorunlu 2 2 - 4
REK206 Türkçe Eğıtsel Oyunlar Zorunlu 2 2 - 3
REK208 Türkçe Doğa Sporları Zorunlu 2 2 - 4
REK210 Türkçe Psıkomotor Gelışım Zorunlu 3 - - 3
REKBS.4 Türkçe Bıreysel Sporlar II Seçmeli 2 2 - -
REKSY212 Türkçe Seçmelı Yabancı Dıl II Seçmeli 3 - - -
REKTS.4 Türkçe Takım Sporları II Seçmeli 2 2 - -
Toplam 22 10 0 17
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
BYFM303 Türkçe Öğretım Teknolojılerı Zorunlu 2 - - -
BYFM305 Türkçe Öğretım İlke ve Yöntemlerı Zorunlu 3 - - -
REK301 Türkçe Özel Gruplarda Rekreasyon Zorunlu 2 - - 2
REK303 Türkçe Fızıksel Uygunluk Zorunlu 2 - - 2
REK305 Türkçe Kış Kampı Zorunlu 2 4 - 5
REK307 Türkçe Rekreasyon Lıderlığı Zorunlu 2 - - 2
REK309 Türkçe Rekreasyon Uzmanlık I Seçmeli 3 2 - -
REK313 Türkçe Fıtness ve Wellness Zorunlu 2 2 - 3
REK315 Türkçe Temel Hareket Eğıtımı Zorunlu 2 2 - 3
REKSU317 Türkçe Sportıf Uzmanlık I Seçmeli 3 2 - -
REKSY311 Türkçe Seçmelı Yabancı Dıl III Seçmeli 3 - - -
Toplam 26 12 0 17
6. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
BYFM304 Türkçe Eğıtımde Ölçme ve Değerlendırme Zorunlu 3 - - -
BYFM306 Türkçe Sınıf Yönetımı Zorunlu 2 - - -
FS Türkçe Fakülte Seçmelı Dersler Seçmeli 2 - - -
REK302 Türkçe Bılımsel Araştırma Yöntemlerı Zorunlu 3 - - 3
REK304 Türkçe Uyarlanmış Beden Eğıtımı ve Spor Zorunlu 2 2 - 3
REK306 Türkçe Rekreasyon ve Etık Zorunlu 3 - - 3
REK308 Türkçe Yaz Kampı Zorunlu 2 4 - 5
REK312 Türkçe Rekreasyon Uzmanlık II Seçmeli 3 2 - -
REKSU310 Türkçe Sportıf Uzmanlık II Seçmeli 3 2 - -
REKSY314 Türkçe Seçmelı Yabancı Dıl IV Seçmeli 3 - - -
Toplam 26 10 0 14
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
BYFM407 Türkçe Özel Öğretım Yöntemlerı Zorunlu 3 - - -
BYFM409 Türkçe Rehberlık ve Özel Eğıtım Zorunlu 3 - - -
REK401 Türkçe Gırışımcılık ve Proje Yönetımı Zorunlu 3 - - 4
REK403 Türkçe Araştırma Projesı I Zorunlu 3 - - 4
REK405 Türkçe İş Yerı Uygulaması Zorunlu 2 10 - 10
REKAS Türkçe Rekreasyon Alan Seçmelı Seçmeli 3 2 - -
REKSU407 Türkçe Rekreasyon Uzmanlık III Seçmeli 3 2 - -
Toplam 20 14 0 18
8. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
BYFM408 Türkçe Öğretmenlık Uygulaması Zorunlu 1 8 - -
REK402 Türkçe İş Yerı Eğıtımı Zorunlu 2 8 - 6
REK404 Türkçe Sporda Becerı Öğrenımı Zorunlu 3 - - 3
REK406 Türkçe Bıtırme Tez Çalışması Zorunlu 3 - - 3
REK408 Türkçe Güzel Konuşma ve Sunuş Teknıklerı Zorunlu 3 - - 3
REK412 Türkçe Araştırma Projesı II Zorunlu 3 - - 4
REK414 Türkçe İş Yerı Uygulaması Zorunlu 2 10 - 6
REKSU410 Türkçe Rekreasyon Uzmanlık IV Seçmeli 3 2 - -
Toplam 20 28 0 25
REKBS - Bireysel Sporlar
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKBS.07 Türkçe Boks Seçmeli 2 2 - 5
REKBS.09 Türkçe Güreş Seçmeli 2 2 - 5
REKSY215 - Seçmeli Yabancı Dil I
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKSY215.03 Türkçe Fransızca Seçmeli 3 - - 3
REKSY215.04 Türkçe Arapça Seçmeli 3 - - 3
REKTS - Takım Sporları I
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKTS.01 Türkçe Basketbol Seçmeli 2 2 - 5
REKTS.02 Türkçe Futbol Seçmeli 2 2 - 5
REKTS.03 Türkçe Hentbol Seçmeli 2 2 - 5
REKTS.04 Türkçe Voleybol Seçmeli 2 2 - 5
REKBS.4 - Bireysel Sporlar II
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKBS.07 Türkçe Boks Seçmeli 2 2 - 5
REKBS.09 Türkçe Güreş Seçmeli 2 2 - 5
REKSY212 - Seçmeli Yabancı Dil II
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKSY212.04 Türkçe Arapça Seçmeli 3 - - 3
REKTS.4 - Takım Sporları II
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKTS.01 Türkçe Basketbol Seçmeli 2 2 - 5
REKTS.02 Türkçe Futbol Seçmeli 2 2 - 5
REKTS.03 Türkçe Hentbol Seçmeli 2 2 - 5
REK309 - Rekreasyon Uzmanlık I
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKSU317 - Sportif Uzmanlık I
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKSU317.02 Türkçe Atletızm Seçmeli 3 2 - 5
REKSU317.04 Türkçe Boks Seçmeli 3 2 - 5
REKSU317.09 Türkçe Hentbol Seçmeli 3 2 - 5
REKSU317.17 Türkçe Yüzme Seçmeli 3 2 - 5
REKSU317.18 Türkçe Basketbol Seçmeli 3 2 - 5
REKSY311 - Seçmeli Yabancı Dil III
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
FS - Fakülte Seçmeli Dersler
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REK312 - Rekreasyon Uzmanlık II
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKSU310 - Sportif Uzmanlık II
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKSU310.02 Türkçe Atletızm Seçmeli 3 2 - 5
REKSU310.04 Türkçe Boks Seçmeli 3 2 - 5
REKSU310.09 Türkçe Hentbol Seçmeli 3 2 - 5
REKSU310.17 Türkçe Yüzme Seçmeli 3 2 - 5
REKSU310.18 Türkçe Basketbol Seçmeli 3 2 - 5
REKSY314 - Seçmeli Yabancı Dil IV
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKAS - Rekreasyon Alan Seçmeli
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKSU407 - Rekreasyon Uzmanlık III
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
REKSU410 - Rekreasyon Uzmanlık IV
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor